Lycaeus

Alles over Lycaeus

 

Vaak Gestelde Vragen (FAQ)

algemene vragen
 1. Hoe spreek ik Lycaeus uit?
 2. Is Lycaeus van de overheid?
 3. Waarom het draakje?
 4. Waarom zetten jullie woorden in het woordenboek die niet goed gespeld zijn?
 5. Hoe kan ik jullie bereiken?
 6. Die instanties en bedrijven bij dat info-icoontje, wie zijn dat?
 7. Kan ik op jullie site reclame maken?
 8. Mag ik naar Juridischwoordenboek.nl of Juridischwoordenboek.be linken?
 9. Mag ik de termen en verklaringen overnemen?
 10. Hoeveel woorden hebben jullie eigenlijk?
 11. Wie zijn er allemaal bij Lycaeus betrokken?
zoekvragen online uitgaven
 1. Waarom zijn veel woorden gescheiden met een slash (/)?
 2. Moet ik leestekens intypen?
 3. Als ik een gedeelte van een woord of meerdere woorden intyp, moet ik dan * ? respectievelijk AND of OR gebruiken?
 4. In de verklaring staat een woord tussen haakjes, bijvoorbeeld (staatsrecht) of (handelsrecht). Wat betekent dat?
 5. Waarom nemen jullie termen op zonder juridische betekenis?
vragen van juristen
 1. Waarom tonen jullie alleen maar een wetsartikel en niet de hele wet?
 2. Zijn die afkortingen van de wetten de officiële afkortingen?
 3. Wat betekenen al die icoontjes?
 4. Komt er nog een boek, of wat?
 5. Mag ik meedoen? Wat schuift het?
 6. Komt er nog een Belgisch juridisch woordenboek?
 7. Is alles wat jullie zeggen waar?
technische vragen
 1. Ik klik op het wetsartikel, maar er gebeurt niets. Hoe kan dat?
 2. Ik klik op [context] maar er gebeurt niets. Hoe kan dat?
 3. Kan ik de lettergrootte veranderen?
 4. Waarom staat jullie site uit de haak op mijn Mac?
 5. Ik heb het zoekvenster op mijn site gezegd, maar het werkt niet. Hoe kan dat?
 6. Welke beeldschermgrootte gebruik ik het best
 7. Waarom is jullie site zo snel?


Vaak Gegeven Antwoorden

Hoe spreek ik Lycaeus uit?
Zoals Lyceum. Fonetisch: Lieseejus.

Is Lycaeus van de overheid?
Nee. Lycaeus is een volstrekt particuliere organisatie. Er wordt wel samengewerkt met de overheid bijv. doordat er gelinkt wordt naar haar wettendatabank.

Waarom het draakje?
Om de boel een beetje op te fleuren.

Waarom zetten jullie woorden in het woordenboek die niet goed gespeld zijn?
Onze zoekrobot 'corrigeert' bepaalde spellingsfouten niet, omdat dit ten koste zou gaan van de snelheid van de website. Woorden die vaak fout worden gezocht, hebben we in de databank opgenomen, zodat de gebruiker toch kan vinden wat hij zoekt.

Hoe kan ik jullie bereiken?
Ga naar onze contactgegevens.

Die instanties en bedrijven bij dat info-icoontje, wie zijn dat?
Dat zijn affiliates, werkzaam op het terrein dat met het woord verband houdt. U kunt bij hen terecht voor nadere informatie. Bel ze gerust!

Kan ik op jullie site reclame maken?
Ja, dat kan. Klik hier voor meer informatie.

Mag ik naar Juridischwoordenboek.nl of Juridischwoordenboek.be linken?
Dat mag. Gebruik als teksthyperlink "Juridisch Woordenboek", "juridischwoordenboek.nl" of "juridischwoordenboek.be" of gebruik één van onze officiële logo's. Die vindt u hier.

Mag ik de termen en verklaringen overnemen?
Het is ten strengste verbonden om onze databank geheel of gedeeltelijk leeg te trekken (zgn. melken). Wie dat doet, pleegt inbreuk op onze auteurs- en databankrechten en riskeert civiel- en strafrechtelijke sancties.
Op de verklaringen rusten auteursrechten. Voor eigen gebruik (bijv. scriptie of huiswerk) of bij wijze van citaat mogen wat verklaringen worden geknipt/geplakt, mits bronvermelding: "bron: Lycaeus Juridisch Woordenboek". Het gebruik van termen en verklaringen voor commerciële doeleinden of in commercieel verband is niet toegestaan. Onder voorwaarden verstrekt Lycaeus wel licenties voor gebruik van onze databanken of gedeelten daarvan.

Hoeveel woorden hebben jullie eigenlijk?
Juridischwoordenboek.nl heeft ruim 9.000 en Juridischwoordenboek.be ruim 3.500 termen in databank, synoniemen, meervoudsvormen, vervoegingen en vertalingen niet meegerekend.

Wie zijn er allemaal bij Lycaeus betrokken?
Een heel peleton juristen van allerlei pluimage, een technische dienst met engineers en vormgevers, een marketing afdeling, een salesafdeling en een afdeling Public Relations. Wilt u ook meedoen? Dat kan! Kijk op onze Vacatures of Informatie Voor Juristen. Wij heten iedereen die een positieve bijdrage kan leveren hartelijk welkom.

Waarom zijn veel woorden gescheiden met een slash (/)?
Achter de slash staan varianten van het woord zoals synoniemen, meervoudsvormen, vervoegingen. Dat doen we om twee redenen. Ten eerste om de scorekans te vergroten, ten tweede om de laten zien wat bijv. het synoniem is.

Moet ik leestekens intypen?
Nee. Als je in het zoekvenster bijv. 'enquete' intypt, krijgt u alle woorden met 'enquête' te zien.

Als ik een gedeelte van een woord of meerdere woorden intyp, moet ik dan * ? respectievelijk AND of OR gebruiken?
Nee. Booleans, wildcards etc. zijn niet nodig. We adviseren u wel om per zoekopdracht één woord in te typen in plaats van meerdere.

In de verklaring staat een woord tussen haakjes, bijvoorbeeld (staatsrecht) of (handelsrecht). Wat betekent dat?
Dat is in principe het rechtsgebied waaruit de verklaarde term stamt of waarin die vaak voor komt. Het spreekt voor zich dat dan ook de verklaring volgt zoals die voor dat rechtsgebied geldt.

Waarom nemen jullie termen op zonder juridische betekenis?
Als je geen jurist bent, kun je natuurlijk niet altijd weten of een woord een juridische betekenis heeft of niet. Sommige woorden worden (erg) vaak gezocht, maar hebben echt geen juridische betekenis. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze juridisch klinken, neem bijv. het woord 'judicia'. Die woorden nemen we op, zodat we de gebruiker uit de droom kunnen helpen. In alle gevallen geven we wel de gangbare verklaring waarbij we ons vaak baseren op Van Dale.

Waarom tonen jullie alleen maar een wetsartikel en niet de hele wet?
Omwille van de snelheid. Bovendien is het voor de verklaring van een term meestal niet zinvol om een hele wet te tonen. Als utoch de hele wet wilt zien, klik dan op [context]. Dat gaat overigens wel een stuk trager.

Zijn die afkortingen van de wetten de officiële afkortingen?
Ja, tenzij ze in cursief staan. In cursief staan de onofficiële afkortingen zoals die meestal worden gebruikt.

Wat betekenen al die icoontjes?
De diverse soorten wet- en regelgeving: verdragen, wetten, besluiten en regelingen. Zie in dat verband de hulpagina.

Komt er nog een boek, of wat?
Geduld, alles op zijn tijd. Als het zover is zullen we daar vooraf de nodige aandacht aan besteden.

Mag ik meedoen? Wat schuift het?
Jazeker. Juristen zijn van harte welkom om al dan niet structurele bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van juridischwoordenboek.nl. Klik hier voor meer informatie daaromtrent. U verdient geen geld, maar wel eeuwige roem en eventueel exposure in het Colofon. Ter informatie: één op de twee bezoekers snuistert in het Colofon.

Komt er nog een Belgisch juridisch woordenboek?
Is er al, sinds 30 mei 2004! Kijk op Juridischwoordenboek.be.

Is alles wat jullie zeggen waar?
Ja, tenzij het tegendeel blijkt. Wie aan- of opmerkingen of overig commentaar heeft, nodigen wij graag uit een bericht te sturen. Ga naar Lycaeus' contactpagina. voor de contactgegevens. De redactie neemt alle constructieve bijdragen in overweging en streeft er meestal naar een inhoudelijke reactie te geven.

Ik klik op het wetsartikel, maar er gebeurt niets. Hoe kan dat?
Waarschijnlijk staat de pop-up met het wetsartikel in uw werkbalk. U moet weten dat de wettenpop-up niet vanzelf sluit. Als u naar een andere term gaat zonder de wettenpop-up te sluiten, 'verdwijnt' de pop-up alleen maar naar de achtergrond. Als u bij die andere term op een wetsartikel klikt, verschijnt dat artikel in de 'verdwenen' pop-up. Het enige dat u hoeft te doen, is de wettenpop-up in de werkbalk aanklikken.

Ik klik op [context] maar er gebeurt niets. Hoe kan dat?
Of de server bij overheid.nl ligt eruit of er is een zgn. broken link, d.w.z. een onbestaande pagina waarnaar is gelinkt. U kunt dit melden via de contactpagina.. Gelieve dan wel te vermelden welk wetsartikel en welke term het betreffen, anders weet de redactie nog niks.

Kan ik de lettergrootte veranderen?
Ja. U kunt de tekengrootte eenvoudig vergroten of verkleinen. Gebruikers van Internet Explorer: klik eerst 'Beeld' in de menubalk, dan 'Tekengrootte'. De site is ook getest op diverse platforms van MacIntosh. Mocht het aanpassen van het lettertype niet lukken, kunt u dat melden via redactie@juridischwoordenboek.nl.

Waarom staat jullie site uit de haak op mijn Mac?
Het is niet mogelijk om de website op alle browsers er hetzelfde te laten uitzien zonder de snelheid aan te tasten. We hebben daarom gekozen voor een eenvoudige webstructuur die op de meeste browsers goed werkt. We weten dat de site er minder fraai uitziet op oude versies van Netscape voor Mac. Problemen met moderne browserversies kunt u melden via Lycaeus' contactpagina..

Ik heb het zoekvenster op mijn site gezet, maar het werkt niet. Hoe kan dat?
Kijk na of de html-code precies overeenkomt met de code die wij opgeven. Zorg er ook voor dat wanneer u Doc-Type HTML 4.01 Strict gebruikt de daarvoor bestemde code gebruikt. Klik hier hier voor meer informatie.

Welke beeldschermgrootte gebruik ik het best?
Het best gebruikt u 1024x768 pixels (dat doen trouwens al 70% van onze gebruikers). U kunt de beeldgrootte wijzigen door achtereenvolgens te selecteren: Start -> Instellingen -> Configuratescherm -> Beeldscherm -> tabblad Instellingen.

Waarom is jullie site zo snel?
Door gebruik te maken van de W3C-standaarden in combinatie met een lichte front- en dbase-infrastructuur, efficiënte programmatuur en moderne hardware.

Zit uw vraag er niet tussen, zend dan uw vraag naar ons Lycaeus' contactpagina..